Kariéra

Do kolektívu hľadáme šikovného kolegu na montáž klimatizácií, technologických zariadení, montáž vzduchotechniky. Ponúkame zaškolenie, špičkové vybavenie, skúsenosti. Kto sa nebojí roboty, radi ho privítame a spravodlivo odmeníme

Sponzorovaný odkaz

Servis klimatizácie

Klimatizačná jednotka je predovšetkým mechanické zariadenie, resp. elektrické zariadenie s fungujúcimi mechanickými prvkami. Preto sa môže stať, že sa počas prevádzky náhodne uvoľní niektorý rozoberateľný spoj, prípadne sa opotrebujú jednotlivé pohyblivé diely. Klimatizácie a čerpadlá navyše počas prevádzky produkujú teplo a chlad, ktoré môžu spôsobiť nepredvídateľné poruchy. Preto je nutné, aby ste sa o uvedené technológie náležite starali a predchádzali ich prípadným poruchám.

Právny rámec:

Spoločnosť Airconfuji Slovensko, s. r. o., sa v súlade s legislatívnymi požiadavkami Slovenskej republiky a Európskej únie riadi zákonom o ochrane ozónovej vrstvy Zeme, ako aj zákonom č. 17 zo dňa 13.12.2006 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov, ktorého aktuálne znenie platné od 1.1.2013 si môžete prečítať tu: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-17

reklamy

Go to top