Klimatizácia, klimatizácia Fuji, montáž klimatizácie ǀ airconfuji.sk

 

 Klimatizácie sa inštalujú primárne na chladenie vzduchu. Bežné klimatizačné jednotky sú využívané takmer tri mesiace v roku. Výhodou klimatizácie je, že takto upravený vzduch je celkovo kvalitnejší než vzduch nechladený.

Na chladenie náročnejších príestorov, kde je klimatizácia nevyhnutná celoročne a 24 hodín denne, ako sú napríklad dátové miestnosti či serverovne, sa využíva klimatizácia s inverterovou technológiou, ktorá spočíva v odvádzaní vyprodukovaného technologického tepla.

INVERTEROVÁ TECHNOLÓGIA KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK

Bežné klimatizačné zariadenia sa skladajú z jednorýchlostného kompresora s určitým počtom otáčok, čo neumožňuje regulovať ich okamžitý výkon. Väčšinou sú však klimatizačné prístroje v prevádzke s čiastočnou záťažou a na zachovanie požadovaných teplôt postačuje len zlomok ich vstupného výkonu. Na reguláciu výstupného výkonu sa cyklicky vypína a zapína kompresor, čo má za následok nepríjemné kolísanie teplôt, výrazné energetické straty a nadmerný hluk. Inverterové klimatizačné zariadenia, naopak, riadia svoj výstupný výkon, čím výrazne zlepšujú prostredie, znižujú hlučnosť, zvyšujú efektivitu a šetria až 44 % energie (energetická náročnosť triedy A).

 

inverter a konvencne chladenie v klimatizacii

DC-hybridný invertor (digitálny frekvenčný menič) riadi okamžitý výkon klimatizačnej jednotky v rozsahu 12 až 138 %. Zmena frekvencie a napätia umožňuje dosiahnuť plynulú reguláciu otáčok kompresora, vďaka čomu dokáže klimatizačné zariadenie prispôsobiť okamžitý výstupný výkon skutočným podmienkam: ak je teda teplota v miestnosti výrazne vyššia než požadovaná, klimatizačné zariadenie sa prepne na maximálny výkon, aby čo najrýchlejšie dosiahol žiaduce hodnoty. Len čo sa v miestnosti dosiahne požadovaná teplota, invertor prispôsobí riadenie výkonu a udržiava nastavenú teplotu.

RÝCHLE DOSIAHNUTIE KOMFORTU KLIMATIZÁCIÍ

Klimatizačné zariadenia s invertorom dokážu okamžite vygenerovať výkon potrebný na ochladenie alebo vykúrenie miestnosti. Vďaka tomu sú schopné dosiahnuť požadovanú teplotu o takmer polovicu rýchlejšie než modely bez invertora. Schladiť si horúci letný večer alebo ohriať chladné zimné ráno si tak dokážete už krátko po príchode domov.

Go to top