Sakura

sakura klimatizácia, moilná klimatizacia sakura

Vyrobca Sakura je producentom odvlhčovačov, vzt jednotiek