Klimatizácia, klimatizácia Fuji, montáž klimatizácie ǀ airconfuji.sk

Výsledok 1 - 2 z 2

Rekuperácia

Rekuperácia vzduchu je moderný spôsob vetrania, pričom sa spatne získava energia z odvádzaného znehodnoteného vzduchu. Aj ked to vyzerá teoreticky jednoducho v praxi je systém vcelku zložitý. Čerstvý vduch sa nasáva z vonkajšieho prostredia, prostredníctvom sústavy filtrov sa zbaví mechanických nečisôt, prachu a baktérií. Potom putuje vzduch do rekuperátora, kde sa križuje so vzduchom odvádzaným z vnútorného prostredia pričom sa vzájomne nezmiešajú, len si odovzdajú energiu. Vzduch z vnútorného prostredia sa tiež filtruje, aby sa zachovala vysoká účinnosť rekuperátora a aby sa neznečistil. Privádzaný vzduch sa následne este predhrieva alebo chladí podťa výbavy rekuperačnej jednotky. K rekuperačným jednotkám býva spravidla priložená regulácia. 
Rekuperačné jednoty delíme na : lokálne a centrálne 
Go to top