Klimatizácia, klimatizácia Fuji, montáž klimatizácie ǀ airconfuji.sk

Ako dlho trvá inštalácia tepelného čerpadla zem-voda alebo vzduch-voda?

Pre tepelné čerpadlo vzduch voda nie je potrebné povolenie, štandardná montáž obnáša 3 - 4 dni. U tepelného čerpadla zem-voda je pred začatím vrtných prác potrebné zariadiť povolenie na vrty a zabezpečiť odvoz vyvŕtané sutiny. Na povolenie potrebujete projekt na zemné sondy, schválenie príslušného povodia, banského úradu a hydrogeologický prieskum. Kompletná inštalácia tepelného čerpadla zem-voda s použitím zemnej sondy trvá bežne až niekoľko mesiacov. Dôležité je vybrať správneho dodávateľa vrtov, vždy platí pravidlo lepšie menej hlbších vrtov ako viac plytkých vrtov.

Aký je rozdiel v investičných nákladoch tepelných čerpadiel zem-voda a vzduch-voda?

Kompletná cena inštalácie u rodinného domku o tepelnej strate cca 10 kW je pri tepelnom čerpadle vzduch-voda o cca 3 000,-Eur ( bez DPH!) lacnejšie ako u tepelného čerpadla zem-voda. Cena pri zem-voda ďalej nezahŕňa zemné práce na dopojenie vrtov cca 120,-Eur, vodotesný kontajner na odvoz vyťaženej horniny nutný pri vŕtaní cca 180,- Eur a projektovú dokumentáciu na povolenie vrtov cca 500, - Eur .**
Aký je rozdiel v prevádzkových nákladoch čerpadiel zem-voda a vzduch-voda?

Pri tepelnom čerpadle zem-voda sú prevádzkové náklady o cca 10% nižšie, ako u tepelného čerpadla vzduch -voda. Pri spotrebe energie na vykurovanie za rok (pri rodinnom dome o tepelnej strate cca 10 kW cca 300 Eur / rok) je úspora u TČ zem-voda iba cca 30 Eur / rok. Pri investícii do tepelného čerpadla zem-voda, ktoré je celkovo v rodinnom dome o tepelnej strate cca 10 kW cca o 3 tis. drahšie ako zodpovedajúci výkon tepelného čerpadla vzduch voda je teda návratnosť investície tepelného čerpadla zem voda ku vzduch-voda približne 100 rokov.

** ceny sú orientačné a odhadnuté na základe empirických skúseností a nemusia zodpovedať konkrétnym podmienkam Vášho prípadu

Go to top