Ochrana osobných údajov

Ďakujeme, že ste prejavili dôveru Airconfuji Slovensko, s. r. o. Uisťujeme vás, že s vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať veľmi obozretne a využijeme ich výlučne na účely, na ktoré ste nás oprávnili. V žiadnom prípade vaše osobné údaje neposkytneme tretím osobám. Vybraným dôveryhodným tretím stranám príležitostne poskytneme štatistiky o našom obrate a našich zákazníkoch, avšak dané informácie budú upravené tak, aby nebolo možné identifikovať konkrétne osoby. Naša spoločnosť Airconfuji Slovensko, s. r. o., sa nevenuje aktívnemu získavaniu osobných údajov osôb, ktoré navštívia našu webovú stránku. Vaše osobné údaje preto získame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne, napríklad prostredníctvom e-mailu.

Vecné údaje

Vecné informácie a údaje, ako napríklad presný čas pripojenia k našej webovej lokalite a typ použitého webového prehľadávača, sa zaznamenávajú pomocou bežných, plne automatizovaných pracovných procesov, ktoré sú súčasťou internetových služieb spoločnosti Airconfuji Slovensko, s. r. o. Tieto informácie využívame na štatistické účely a na sledovanie aktivít realizovaných na našej webovej lokalite, s cieľom zvýšiť funkčnosť našej spoločnosti.

Osobné údaje

Naša spoločnosť Airconfuji Slovensko, s. r. o., môže príležitostne požadovať, aby ste uviedli svoje osobné údaje: meno a priezvisko, adresu a e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné na to, aby sme vás mohli v prípade potreby kontaktovať (napr. informovať Vás o priebehu vybavovania spracovanej objednávky). Ak by ste sa rozhodli, že nám svoje osobné údaje, požadované na niektorých stránkach webovej lokality spoločnosti Airconfuji Slovensko, s. r. o.,  neposkytnete, Vaše rozhodnutie v žiadnom prípade nebude mať materiálne dôsledky, nanajvýš sa k vám prostredníctvom webovej lokality nedostanú určité informácie alebo objednaný tovar.

Súbory „cookie"

Spoločnosť Airconfuji Slovensko, s. r. o., používa súbory „cookie" na zaznamenávanie priorít návštevníkov webovej lokality. Umožňuje nám to identifikovať najobľúbenejšie časti a optimalizovať dizajn našej webovej stránky, a tým zlepšovať služby našej spoločnosti. Súbory „cookie" sú malé súbory uložené na pevnom disku počítača. Uľahčujú navigáciu a vďaka nim je možné zistiť, či v minulosti prebehol nejaký kontakt medzi našou spoločnosťou a počítačom zákazníka. Pri tomto procese sa identifikujú len súbory “cookie”, ktoré máte uložené vo svojom počítači. Súbory “cookie” môžu obsahovať aj osobné údaje, ale len vtedy, ak ste na to dali súhlas (napríklad pre zjednodušenie zabezpečeného prístupu online, s cieľom vyhnúť sa opakovanému zadávaniu používateľského mena a hesla). Súbory “cookie” akceptuje automaticky väčšina webových prehliadačov a keďže sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača, môžete ich kedykoľvek odstrániť. Našu stránku môžete navštíviť aj v prípade, že sa rozhodnete súbory “cookie” neakceptovať; v tom prípade však môže byť obmedzená dostupnosť služieb poskytovaných prostredníctvom našej webovej stránky.

Služba Google Analytics

Naša webová stránka využíva službu Google Analytics, službu zameranú na webové analýzy využitia stránok užívateľmi. Súbor „cookie" vygeneruje informácie o tom, ako používate webovú lokalitu (vrátane vašej adresy IP). Spoločnosti Google tieto údaje prenesie, uloží na svoje servery v USA a použije ich na vyhodnotenie spôsobu využívania a záznam o činnosti webovej stránky za účelom zabezpečenia prevádzky webovej lokality a iných činností súvisiacich s používaním Internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím stranám len v zákonom stanovených podmienkach alebo ak majú splnomocnenie tretích strán na spracovanie údajov. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Použitím webovej stránky spoločnosti Airconfuji Slovensko, s. r. o., dávate súhlas so spracovaním údajov o vašej osobe spoločnosti Google na horeuvedené účely.

Bezpečnosť

Vaše údaje sú chránené heslom vo všetkých uložených systémoch. Osobám, ktoré majú k týmto údajom prístup, nie sú oprávnené poskytnúť vaše údaje tretím osobám.